Lucie Jelsma
Bunderhorst 8
7009 LS Doetinchem.
Mobiel: 06-11737751
coachingspraktijk Jelsma

Intervisie

Wanneer?

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. De deelnemers leren over de taken binnen  het werk en begeleiden elkaar daarin.

Werkwijze

Ik help bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de anderen verder kunnen helpen. Ik begeleid totdat de deelnemers aangeven in staat te zijn zelfstandig verder te kunnen. De bijeenkomsten worden door de deelnemers zelfstandig georganiseerd volgens een vaststaande methode.

Het aantal bijeenkomsten wordt door de deelnemers zelf bepaald. De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, men helpt elkaar met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.

Een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers die op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of overeenkomstige functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.

© Coachingspraktijk Jelsma | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 12-08-2010 .