Lucie Jelsma
Bunderhorst 8
7009 LS Doetinchem.
Mobiel: 06-11737751
coachingspraktijk Jelsma

Teamontwikkeling; samenwerkingsproblemen binnen uw bedrijf oplossen.

Wanneer?

Je vindt dat er binnen je bedrijf of organisatie aandacht nodig is voor de processen binnen de samenwerking. Je wilt dat er een plan van aanpak wordt geschreven over de te volgen routes.

Er zijn samenwerkingsproblemen binnen een team en je zoekt een trainer die ervaring heeft in het begeleiden van teamprocessen.

Het kan ook zijn dat  je team aangeeft ondersteuning te willen omdat ze alhoewel ze al goed functioneren, nog beter willen gaan samenwerken. Ze hebben de behoefte om de taakgerichtheid en de procesgerichtheid te verstevigen of zoeken naar een manier om teamprocessen te analyseren en te kanaliseren.

Werkwijze

Voordat ik begin met een traject bepaal ik samen met de opdrachtgever wat er nodig is aan vooronderzoek alvorens tot de uitvoering te kunnen komen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat de vraag en de doelen aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Het is mogelijk dat ik  voor de start en tijdens de trajecten individuele gesprekken voer met de deelnemers.

Ik werk met creatieve vormen zoals het wandeltraject waarin de deelnemers met allerlei opdrachten op pad gaan. Het bouwtraject waarin de deelnemers met elkaar gaan bouwen aan een creatief team. Het natuurtraject waarin door middel van het maken van schilderijen visie en missie en doelen helder worden gemaakt.

Zo zijn er vele varianten mogelijk. Ook het in kaart brengen van de teamrollen en functies, kwaliteiten en valkuilen van de teamleden is vaak onderdeel van de actieve bijeenkomsten.
 

© Coachingspraktijk Jelsma | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 22-08-2011 .