Lucie Jelsma
Bunderhorst 8
7009 LS Doetinchem.
Mobiel: 06-11737751
coachingspraktijk Jelsma

Supervisie

Ik ben als supervisor bij LVSC geregistreerd en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.

Wanneer?

Voor werknemers waarvoor het belangrijk is om onder begeleiding competenties te verbeteren. De supervisant leert door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het de manier waarop hij voelt, denkt en handelt en kan dit duurzaam verbeteren.

Werkwijze

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, een keer per twee of drie weken, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.
De supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:

  • het werken met cliënten
  • de omgang met collega’s
  • de eigen manier van leidinggeven of werken.
© Coachingspraktijk Jelsma | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 12-08-2010 .