Lucie Jelsma
Bunderhorst 8
7009 LS Doetinchem.
Mobiel: 06-11737751
coachingspraktijk Jelsma

NLP neurolinguïstisch programmeren

NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om probleemsituaties te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij richt NLP zich voornamelijk op concrete emotionele en communicatieve problemen. NLP richt zich altijd op de waarneming van een probleem.

Volgens NLP is onze waarneming van de wereld om ons heen, en dus ook van onze problemen, altijd subjectief. De waarneming is volgens de NLP theorie als een systeem, waarin sommige elementen van de werkelijkheid op de voorgrond staan, en andere elementen meer op de achtergrond staan of zelfs vertekend zijn. Op deze manier creëert men een eigen model van de werkelijkheid.

In NLP leer je alle elementen uit het systeem te overzien, waardoor er andere manieren van waarneming mogelijk worden. Daarbij probeer je samen met mij te onderzoeken of er elementen in het systeem zijn die een probleem veroorzaken of in stand houden, doordat ze teveel op de voorgrond of achtergrond staan of vertekend zijn. Als dat het geval is, stelt NLP zich tot doel het systeem opnieuw te ordenen, zodat er een nieuwe balans ontstaat. Zo kun je het eigen denkmodel van de werkelijkheid aanpassen, en kunnen problemen worden opgelost doordat je de context ervan te verandert.

Terug naar de vorige pagina

© Coachingspraktijk Jelsma | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 02-08-2010 .