Lucie Jelsma
Bunderhorst 8
7009 LS Doetinchem.
Mobiel: 06-11737751
coachingspraktijk Jelsma

EMDR

De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Het is een vorm van coaching voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan wel van een “trauma”.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen “verwerken”deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Hierbij gaat het vooral om zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks), nachtmerries en het ontwijken van situaties. Men spreekt dan van een post traumatische stress-stoornis (PTSS).

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere angstklachten die in relatie kunnen staan  met een trauma. Wat wel belangrijk is, is dat de klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na vijf tot zes sessies in staat om de normale bezigheden weer op pakken.
Voor je begint met EMDR coaching zal ik uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Daarnaast onderzoek ik een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die je ten gevolge van de klachten ondervindt.

Daarna zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt. Ondersteuning van de huisarts is noodzakelijk.

Terug naar de vorige pagina

© Coachingspraktijk Jelsma | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 29-08-2016 .